کلمه کلیدی را تایپ کنید

تعمیر ولو

تعمیر ولو ( valves)

دستورالعمل تعمیر ولو ( valves)

 

طبق دستورالعمل تعمیر ولو باید:

۱- كليه قسمتهاي شير مي‌بايست دمونتاژ گردد .

الف– وضعيت ظاهري بدنه از اين لحاظ كه Face فلنج سالم باشد و خوردگي درون آن وجود نداشته باشد، قطر سوراخهاي فلنج بررسي گردد .

ب. تمامي Nut و  Boltهاي باز شده در داخل يك سطل گازوئيل قرار گيرد.

پ. احتیاط لازم در حين دمونتاژ و انتقال انجام شود تا به عايق هاي تجهيزات و Piping  آسيب نرسد.

ت. قبل از دمونتاژ از وجود ساپورت مسير و اتصالات و عدم رها شدن آنها اطمینان حاصل گردد.

ث. پزيشنر و اتصالات ابزاردقيق ولو از روي آن باز و با Tag خاص در اختيار ابزاردقيق قرار گيرد .


۲- اطلاع به بازرس فني جهت بررسي تاب و پيچيدگي مسير و فلنج ها، خوردگي خط جوشها، نشيمنgasket  و… و صدور دستور كار تعميرات ولو لازم.


۳- باز كردن قطعات ولو و تميز كاري آنها با گازوئیل، استون، واير برس و پارچه تنظيف و چيدن آنها بر روي ميز كار.


۴- گرين كاري سيت ثابت و متحرك ولو.

الف. ابتدا گرين كاري زبر جهت از بين بردن خراش ها.

ب.گرين كاري نرم جهت پرداخت و صيقلي كردن آن.

پ. از گرين كاري نقطه اي و غير يكنواخت خودداري شود. (موجب غیر یکنواختی سطح نشيمن شده و آبندي نمي‌كند)

ت. زدگي ها وخراش هاي بزرگ روي سطح سيت قبل از گرين كاري طبق دستورالعمل جوش بازرسي جوشكاري و ماشين كاري گردد.


۵- بازرسي و چك كليه قطعات ولو توسط بازرس فني و صدور دستور كار تعمير ولو.


۶- چك شافت از نظر خوردگي، ساييدگي، تاب و پيچيدگي.


۷- چك hand wheel  و اطمينان از عدم لقي آن (لقي هندل موجب عدم انتقال كامل نيرو اعمالی مي‌شود). باز و بستن ولو مي‌بايست به راحتي انجام شود .


۸- چك بوش ها و عدم لقي غير مجاز بين بوش وشافت در صورت وجود لقي غير مجاز اقدام به تعويض بوش، شافت و يا در صورت امكان بازسازي آنها شود.


۹- محل قرارگرفتن سيت ثابت و متحرك چك شود و در صورت مشاهده تاب و پيچيدگي و لاغري با توجه به شرايط موجود دستوركار تعميراتي لازم صادر شود. (سيت هاي لاستيكي در صورت  وجود زدگي، خراش و دفرمگي تعويض گردد)


 ۱۰- چك گيربكس ولو.

الف.  Wheel از نظر ساييدگي، لقي، خرابي چك و دستوركار تعميراتي لازم صادر شود.

ب. كاسه نمد و گردگير چك شده و در صورت وجود هر گونه دفرمگي آنها تعويض گردد.

پ. شستشو و تميزكاري كامل گيربكس با استون و پارچه تنظيف.

ت. استفاده ازگريس و روغن متناسب با شرايط دمايي وكار ولو. (طبق توصيه سازنده اقدام شود )

ث. توجه لازم در نصب گيربكس بطوریکه باز و بست ولو با درجه بندي موجود روي بدنه همخواني داشته باشد. (در صورتيكه علائم  Open و Close برعكس نصب شده باشد اپراتور را دچار اشتباه مي‌كند)


۱۱- جهت جلوگيري از رها شدن قطعات داخل ولو در اثر شل شدن پيچ نگهدارنده، بعد از پيچ از يك اشپيل استفاده گردد. (معمولاً این مشکل در Check Valve های فشار بالا بوجود می آید)


۱۲- Bonnet و Body ولو را از نظر خوردگي، ترك و شكستگي چك، و دستور كار تعميراتي لازم جهت انجام جوشكاري و … صادر شود. (با توجه به اين كه ولوها حساس بوده و اكثراً از جنس چدن مي‌باشند از انجام جوشكاري بدون دستورالعمل جوشكاري و اجازه بازرس اكيداً خودداري شود)


۱۳- پيچ ها و پين‌هاي تنظيم از نظر ساييدگي، هرز شدن و لقي و خوردگي كنترل، و در صورت مشاهده موارد فوق آنها را تعويض، و تنظيمات با توجه به نوع ولو انجام شود.


۱۴- نشيمن Gasket فلنج ها را چك، و در صورت خرابي شيارها (ساييدگي و خراش) اقدام به بازسازي و ماشينكاري آن کرده و كاملاً با واير برس تميزكاري شود و از Gasket با سايز و جنس مناسب استفاده گردد. (با توجه به شرايط دما و فشار موجود)


۱۵- كليه Packing ها تعويض گردد.

الف. از Packing  متناسب با شرايط موجود استفاده شود.

ب. نشيمن Packing  اندازه گیری شده و بايد اندازه كل Packing از شافت از چهار سو به يك اندازه باشد.

پ. گلند بيش از حد سفت نشود . بعد از چندين ساعت كاركرد ولو در شرايط دما و فشار كاری و انجام انبساط لازم به طور يكنواخت اقدام به سفت كردن Gland گردد (سفت كردن بيش از حد Gland موجب خوردگيStemو Packing  شده و باز و بست ولو را با مشكل مواجه مي كند)


۱۶- انجام روانكاري ولو.


۱۷- تست ولو

بسته به نوع و كاركرد ولو بايد آزمون فشار را با آب، هوا و گاز انجام داد ( تست گرم و سرد)

الف. فشار تست معمولاً ۱٫۵ برابر فشار عملكرد مي باشد.

ب.Gauge فشار لازم، بايد كاليبره شده و بر چسب واحد ابزاردقیق با قید تاریخ داشته باشد.

پ. Range گيج كاربردي براي اينكه دقت لازم را داشته باشد بايد در فاصله ۱٫۵ ~ ۳ برابر فشار تست باشد.

ت. هنگام تست ولو نبايد از آچار F جهت سفت كردن آن استفاده كرد .

ث. سطح سیت عاری از هر گونه گریس و چربی باشد.

ج.افت فشار Gauge نشانه نشتي و عدم آببندي مي باشد.

چ. بوسيله بازديد چشمي نشتي از Gasket, Packing بند فلنج و … حين تست چك شود.

ح. جهت اطمينان از عدم نشتي ولوهاي حساس از كف مايع ظرفشويي و تشكيل حباب استفاده شود.


۱۸- كليه ولوها بايد داراي شناسنامه و Name Plate بوده و مشخصات و اطلاعات بر روي آن حك و ثبت شود و بازرسي بايد تاريخ تست و انجام تعميرات انجام گرفته و قطعات تعويضي را در آن ثبت کند.


۱۹- ولوهاي حساس مثل  Safety Valve ها و ولوهای مسيرهاي با فشار و دماي بالا بايد بصورت مناسب و اصولي به محل منتقل و نصب گردند لذا بايد:

الف. ورودي و خروجي آنها با پلاستيك بلانك شود (جهت جلوگيري از وجود اشياء خارجي به داخل)

ب. هنگام انتقال بايد روي تخته‌هاي چوبي قرار داده شده و با احتياط حمل شود.

ث. از اعمال ضربه خوداري تا به عايق تجهيزات آسيب نرسد.

ت. از بستن Chain Plug و هر بالابر ديگر به دور سيت، شافت ، Hand Wheel و … اكيداً خودداري شده و به صورت استاندارد و ایمن مهار شده و به محل نصب انتقال داده شود.


۲۰- نصب ولو

الف ) از صحيح بودن جهت نصب ولو در محل اطمینان حاصل شود.

ب ) ولو و لاين مسير در يك راستا قرار گيرند و فاصله Gasket خور از چهار سو به يك انداره باشد.

ج ) بسته به شرايط فشار و دما از Gasket  (سيمي، گرافيتي، Spiral) متناسب و سايز مناسب استفاده شود.

د ) در هنگام بستن پيچ‌ها نبايد وزن ولو روي آنها قرار گيرد و بايد بوسيله چيم پلاك و غيره نگهداري شود و بعد از بستن كامل پيچ‌ها باز شود.

هـ) پيچ‌ها نبايد لقي داشته باشند و بايد كاملاً تميز شده باشند و بصورت متقارن و ضربدري و يكنواخت با استفاده از Torque Meter سفت شوند.

و) مسيرهاي بخار مجدداً عايق كاري شود.

ز ) از باز و بست مناسب ولو در محل اطمينان حاصل شود.