کلمه کلیدی را تایپ کنید

تعمیر کنترل ولو

کنترل ولو کلاس ۱۵۰۰

کنترل ولو کلاس ۱۵۰۰

گزارشی از تعمیر کنترل ولو کلاس ۱۵۰۰

کنترل ولو-تعمیر ولو

کنترل ولو-تعمیر ولو

وزن این ولو بالغ بر ۱۲۸۸ کیلوگرم می باشد و به دلیل کارکرد زیاد – ۵۰سال – و وجود شی خارجی در این ولو تمام قسمتهای این ولو بجز actuator دچار آسیب شدید شده بود. تعمیر اساسی  ولو بالا  بیش از ۵۰ روز طول کشید.


تعمیر ولو

تعمیر ولو-کنترل ولو

برش ولو از روی لاین جهت دمونتاژ کامل ولو و رویت همه قسمتهای ولو


تعمیر ولو

تعمیر کنترل ولو

خرابی رزوه ها و سایر قسمتهای ولو به  دلیل وجود جسم خارجی


 

تعمیر ولو

تعمیر کنترل ولو

شی خارجی درون کنترل ولو فید واتر که سبب jump کردن ولو شده بود


 

تعمیر ولو

تعمیر ولو

ساخت قطعاتی از ولو که قابل تعمیر نمی باشند


کلان مهر البرز|تعمیر ولو|valve|

کلان مهر البرز|تعمیر ولو|

انجام عملیات ماشینکاری بر روی بادی – بدنه- ولو


تعمیر ولو-کنترل ولو

تعمیر ولو-کنترل ولو

 

دمونتاز ولو پس از روانکاری و سرویس ولو


کنترل ولو

تعمیر ولو

نصب ولو بر روی لاین و تحویل به بهره بردار