کلمه کلیدی را تایپ کنید

خدمات ماشین کاری

خدمات ماشین کاری و تراش

• اندازه برداری - طراحی و مدلسازی قطعات مختلف

• انجام تراشکاری و فرزکاری قطعات مختلف

• انجام فرایند براده برداری و لپینگ قطعات

• سنگین تراش ( کاروسل و بورینگ و ...)