کلمه کلیدی را تایپ کنید

NEEDLE VALVE

شیرهای سوزنی | NEEDLE VALVE

شیرهای سوزنی | NEEDLE VALVE

 

شیرهای سوزنی | NEEDLE VALVE

شیرهای سوزنی(   Needle Valve ) در ساختار شبيه به Globe Valve  ها هستند  با اين تفاوت كه بجاي صفحه ديسك داراي يك قسمت به شکل مخروطي بلند شبيه به يك سوزن در انتهاي ميله اصلي شير قرار دارد. همين قطعه مخروطي شكل باعث مي شود كه سطح نشستن در اين شيركمتر از Globe Valve گرديده فلذا اين نوع شيرسوزني بسيار مناسب براي تنظيم جريان سیال، در خطوط سیالی باشد .يك شير سوزني  جهت تنظيم دقيق ميزان جريان عبوري سيال مورد استفاده قرار مي گيرد.

يك شير سوزني(Needle Valve) از قسمتهاي مختلفي تشكيل شده  كه مهمترين اين قسـمتها ، سوزن آن مي باشد كه در انتهاي ميله اصلي شير (Stem) قرار گرفته شده است که اين سوزن همانند يك ديسك عمل مي كند. اين شيرها كمتر بصورت يك قطعه مجزا در يك سيستم مورد استفاده قرار مي گيرند و  عموماً بعنوان قطعه هايي در يك مجموعه ديگر استفاده مي شوند. بعنوان مثال اين شيرها در بعضي از انواع شيرهاي كاهنده (Reducing) مورد استفاده قرار مي گيرند.

 رزوه هاي ريز روي دسته باعث مي شود كه حركت سوزن شير به ازاي چرخش دسته  بسیار كم باشد و در نتيجه دقت عمل شير در كنترل جريان زياد مي شود، لازم به ذکر است که سطع مقطع زياد نشيمنگاه نيز به اين مسئله كمك مي كند. اين شيرها (   Needle Valve )  آسيب پذيري زيادي در برابر جريان ناگهانی و ازدياد فشار دارند، بنابراين تلاطم جريان سیال را بايد قبل از رسيدن به اين شير كنترل نمود. بكارگیری اين نوع شير در مواقعي كه لزجت سيال بالا بوده يا سيال چسبنده است ، به هیچ عنوان توصيه نمي شود .

از موارد كاربرد اين قبيل شيرها مي توان به كنترل كننده هاي فشار پمپها اشاره نمود و همچنين بعنوان قسمتي از اجزاي سيستمهاي كنترل احتراق اتوماتيك و درست در جائيكه تنظيم جريان از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد ، اشاره نمود. جهت جلوگيري از بروز صدمات ناشي از موج خروشان ( Surge)  ناگهاني در خطوط و صدمه ديدن Gauge   ها از اين نوع شيرها استفاده مي كنند.

NEEDLE VALVE

NEEDLE VALVE

شيرهاي سوزني خصوصيات اصلي كنترل را دارند كه عبارتند از:

۱-  عدم وجود قطعات لق در داخل شير براي جلوگيري از ارتعاش و استهلاك

۲- كاهش و يا افزايش يكنواخت سطح مقطع عبور سيال نسبت به حركت قطعه مسدود كننده (پيستون)

اين شيرها از نظر كاربرد به سه دسته تقسيم مي شوند:

الف- شيرهاي سوزني نرمال يا استاندارد: از اين شيرها در خطوط لوله براي كنترل استفاده مي شود. در اين شيرها فشار زياد در قبل از شير به فشار كمتر در بعد از شير تغيير مي يابد.

 ب- شيرهاي سوزني رينگ پره اي (Van Ring) : اين شيرها براي كاهش فشـاري بيشتر از نـوع اول مـورد استفاده قرار مي گيرند.

 ج- شيرهاي سوزني با سيلندر سوراخ دار (Slotted Cylinder): اين شيرها براي كنترل دبي و كاهش فشار زياد مـورد استفـاده قـرار مي گيرند.

 شيرهاي سوزني كه براي تخليه به اتمسفر استفاده مي شوند در دو نوع هود دار و بدون هود توليد مي شوند.

شيرهاي سوزني بدون هود  در شرايطي بكار مي رود كه جت آب خروجي از شير، مانعي از قبيل ديواره بتني نداشته باشد. در اين شرايط نصب شير بايد بگونه اي انجام گيردكه بعد از آن امكان آسيب ديدن سازه ها بعلت جت آب وجود نداشته باشد.

شير های سوزني از سايز ۲/۱ ۱ اينچ الي ۲۰ اينچ در كلاسهاي ۱۵۰ و ۳۰۰ با آلياژ ۳۱۶ در باز یافت میشود.

 

Kalanmehr Gallery

multimedia-027