کلمه کلیدی را تایپ کنید

SAFETY VALVE

SAFETY VALVE

SAFETY VALVE

SAFETY VALVE

 SAFETY VALVE

شير اطمينان فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی است. كه از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… در شرايط فشاري بيش از فشار طراحي ممانعت بعمل می آورد. بنابراين انتخاب PSV بسيار مهم بوده و بايد با احتياط كامل  و بررسی های مهندسی صورت پذيرد. استـاندارد API 520 به بررسي نحوه انتخاب، محاسبه سايزینگ، نحوه نصب تجهيزات فشار شكن در پالايشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی مي پردازد.  طبق این استاندارد شير اطمينان بصورت تعريف زیر ارائه شده است:

يك شير اطمينان شيري است كه توسط يك فنر بسته شده است و با رسيدن فشار پشت شير به يك فشار استاتيكي مشخص عمل كرده و به سرعت باز مي شود. به اين عمل POP  كردن شير مي گويند و نکته بسیار مهم سیالاتی اینست که شيرهاي اطمينان معمولاً براي سيالات تراكم پذير كاربرد دارد. با مشخص بودن مساحت سطح مقطع و اندازه نازل مي توان مشخص نمود كه چه حجم سيال از شير خارج خواهد شد. در ابتدا بايد اندازه نازل خروجي (كه اُرفيس ناميده مي شود) محاسبه گردد.

در صنعت نفت و گاز ، مخازن تحت فشار ،بايستي بوسيله شیر  اطمينان ( safety valve )  محافظت شوند. شیر  هاي اطمينان را بايد طوري انتخاب كرد كه در صورت بهم خوردن تعادل در فشار مخزن، شير اطمينان باز شده و مقاديري اضافي مايع يا گاز را خارج كند. از آنجایی كه مخازن با فشاربالا ، علاوه بر امكان بهم خوردن تعادل در شرايط كاري، در معرض خطرات آتش سوزي و يا انفجار نيز هستند بايد اين شيرها طوري انتخاب شوند كه نه فقط در فشار معيني باز گردند بلكه ظرفيت آنرا را داشته باشند تا مقدار زيادي مايع يا گاز داخل مخزن را كه در اثر حرارت تغيير حالت داده است را به خارج منتقل كنند. شيرهاي اطمينان  ( safety valve )  در فشاري در حدود ده درصد بيش از فشاري كه مخزن بايد نگه دارد و يا درحدود بالاترين فشاري كه مخزن مي تواند تحمل كند طراحي مي شوند.

در مخازن ضد انفجار ،فشار مخزن نبايد از ۲۰% فشار طراحي بالاتر برود. شيرهاي اطمينان به عنوان وسيله اي مناسب جهت جلوگيري از ازدياد فشار ناگهاني در موتورخانه ها، كارخانه ها و بطور كلي انواع سايت-هاي صنعتي و براي انواع سيالات از قبيل گاز، بخار، آب و يا هواي فشرده استفاده مي گردند. محدوديت فشار در اينگونه كاربردها معمولاً ناشي از فشار قابل تحمل تجهيزات، لوله ها و دستگاه-ها و يا محصولات توليدي و همچنين مسائل مرتبط با حفظ ايمني افراد مي باشد كه اصطلاحاً به محدوده فشار كاركرد امنو يا SOL/P معروف است. نحوه باز شدن شيرهاي اطمينان و مشخصات كاري آنها ارتباط مستقيم با نحوه طراحي قطعات داخلي شير دارد.

در اغلب موارد اين طراحي بگونه اي انجام مي گيرد كه پس از شروع باز شدن شير اطمينان در اثر ازدياد فشار، در اثر خاصيت (POP Action)  اين عمل به سرعت تشديد شده تا زماني كه شير كاملاً باز گردد.

 

شيرهاي اطمينان بوسيله آزاد كردن مقداري از سيال به بیرون از منطقه تحت فشار،  ايمن سازي را انجام مي دهند. شيرهاي فشار در جاهائيكه حداكثر فشار كاري بوجود مي آيند نصب مي گردند. درسيستم-هاي توليد بخار، شيرهاي اطمينان براي جلوگيري از افزايش فشار بر روي بويلرها نصب مي گردند.

قبل از نصب یک شیر اطمینان (safety valve )باید از تمیز بودن داخل خط  اطمینان حاصل نمودلذا لازمست که جهت جلوگیری از ورود ذرات به داخل safety valve وصدمه دیدن seat قبل از نصبsafety valve ، خط را توسط آب یا بخار کامل  شستشو داد.

Safety valve باید به گونه ای بر روی خطوط سیالی نصب گردد که کمترین نشتی بخار را داشته باشد و میعانات بخار دراین حالت در جهت خلاف جریان بخار ورودی به safety valve قرار نگیرند .  بعبارت دیگر باید در هنگام نصب  safety valve  باید به این نکته توجه داشت که شیر اطمیناندر بالای خط بخار نصب گردد. اگرشیراطمینان در پائین خط بخار نصب گردد ، بخارات تبدیل به مایع شده وخط ورودی به شیر(valve)  را می بندند.

Kalanmehr Gallery

multimedia-027