کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: اجزای ولو

تعمیر ولو ( valves)

۱- كليه قسمتهاي شير مي‌بايست دمونتاژ گردد .

۲- وضعيت ظاهري بدنه از اين لحاظ كه Face فلنج سالم باشد و خوردگي درون آن وجود نداشته باشد، قطر سوراخهاي فلنج بررسي گردد .

.

c. تمامي Nut و Boltهاي باز شده در داخل يك سطل گازوئيل قرار گيرد.

d. احتیاط لازم در حين دمونتاژ و انتقال انجام شود تا به عايق هاي تجهيزات وPiping آسيب نرسد.

معرفی ولو و اجزای آن

معرفی ولو و اجزای آن

معرفی ولو و اجزای آن معرفی ولو و اجزای آن ولو یک وسیله مکانیکی است که جهت کنترل فلو ، فشار و یا بستن کامل مسیر سیال در یک فرایند مورد استفاده قرار می­گیرد. این اعمال به یکی از طرق زیر میتواند صورت گیرد: - قطع و وصل کردن جریان سیال - تغییر در مقدار... توضیحات بیشتر