کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: بال ولو

بال ولو ها

بال ولو ها

شير توپي ياBall valve ، شيرهايي هستند که با حركت چرخشي کار می­کنند و در آنها از یک دیسک کروی چرخان برای کنترل جریان عبوری استفاده می‌شود. اين دیسک ها براي باز و بسته كردن جريان مورد استفاده قرار مي­گيرند و توان تحمل فشار در آنها تا حدود ۱۰۰۰ بار است در بال ولوها برای قـطع و وصـل کردن جریان از يك قطـعه توپي شكل استفاده مي­شود که با چرخش عملگر شير بهه سمت موقعيت بازشدن ، توپي می چرخد و سوراخي كه در وسط آن تعبيه شده است در مسير ورود و خروج سيال قرار ميگيرد و در نتيجه سيال از شير عبور مي­كند. وقتي كه توپي آنگونه­ایی بچرخد كه سوراخ آن عمود بر مسير سيال قرارگيرد، دبي سيال متوقف مي­گردد. وقتي كه توپي، در موقعـيت نيمه باز قرار گيـرد، جريان آشـفته اي در شير ايجاد مي­شود اين مشخصه باعث محدوديت كاربرد بال ولو مي­گردد. بنابراين ، این نوع از شیرآلات صنعتی در سیالهایی که قرار است كاملاً باز يا كاملاً بسته باشد، بكار می­روند.