کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: تعمیرات ولو

کنترل ولو

کنترل ولو

وقتی هدف کنترل اتوماتیک فلو ، فشار ، دما و سطح و … باشد از کنترل ولو استفاده می گردد. در این نوع ولو عمل تنظیم سیال به جای اینکه توسط اپراتور یا هندویل انجام پذیرد ،‌ توسط سیستم کنترل و با استفاده از اکچویتر ( Actuator) انجام می گیرد.