کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: شیرهای سوزنی

شیرهای سوزنی | NEEDLE VALVE

شیرهای سوزنی | NEEDLE VALVE

  شیرهای سوزنی | NEEDLE VALVE شیرهای سوزنی(   Needle Valve ) در ساختار شبيه به Globe Valve  ها هستند  با اين تفاوت كه بجاي صفحه ديسك داراي يك قسمت به شکل مخروطي بلند شبيه به يك سوزن در انتهاي ميله اصلي شير قرار دارد. همين قطعه مخروطي شكل باعث مي شود كه سطح نشستن در اين شيركمتر از Globe Valve گرديده فلذا… توضیحات بیشتر