کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: ولو

معرفی ولو و اجزای آن

معرفی ولو و اجزای آن

معرفی ولو و اجزای آن معرفی ولو و اجزای آن ولو یک وسیله مکانیکی است که جهت کنترل فلو ، فشار و یا بستن کامل مسیر سیال در یک فرایند مورد استفاده قرار می­گیرد. این اعمال به یکی از طرق زیر میتواند صورت گیرد: - قطع و وصل کردن جریان سیال - تغییر در مقدار... توضیحات بیشتر