کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: چوک ولو

چوک ولو

چوک ولو

چوک ولو(Chock valve) از انواع شیر آلات صنعتی است که جهت ایجاد خفه کنندگی در سیال بکار می رود. این ولو دارای دریچه ایست که عموما برای فشارهای بالا و اغلب در سر چاه Well head کاربرد دارد. دریچه چوک یک نوع از دریچه طراحی شده برای ایجاد جریان خفه در یک سیال است. بیش از یک طیف گسترده ای از تنظیمات ولو، جریان از طریق دریچه را می توان با نادیده گرفتن ویسکوزیته مایع عبور از طریق دریچه متوجه شد؛ نرخ جریان تنها با فشار محیط در سمت بالادست

چوک ولو | CHOCK VALVE

چوک ولو | CHOCK VALVE

چوک ولو(Chock valve) از انواع شیر آلات صنعتی است که جهت ایجاد خفه کنندگی در سیال بکار می رود. این ولو دارای دریچه ایست که عموما برای فشارهای بالا و اغلب در سر چاه Well head کاربرد دارد. دریچه چوک یک نوع از دریچه طراحی شده برای ایجاد جریان خفه در یک سیال است. بیش از یک طیف گسترده ای از تنظیمات ولو، جریان از طریق دریچه را می توان با نادیده گرفتن ویسکوزیته مایع عبور از طریق دریچه متوجه شد؛ نرخ جریان تنها با فشار محیط در سمت بالادست