کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: چک ولو

CHECK VALVE

CHECK VALVE

CHECK VALVE CHECK VALVE در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، مواردی وجود دارد که میباست در خطوط لوله ، سیال مایع ، به هیچ عنوان  در جهت عکس جریان خود برنگردد و بعبارتی ، جریان باید یکطرفه باشد. برای تحقق این شرایط ، از ولوهای یکطرفه (Check Valve) استفاده میشود که وظیفه اصلی آنها... توضیحات بیشتر

CHECK VALVE

CHECK VALVE CHECK VALVE در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، مواردی وجود دارد که میباست در خطوط لوله ، سیال مایع ، به هیچ عنوان  در جهت عکس جریان خود برنگردد و بعبارتی ، جریان باید یکطرفه باشد. برای تحقق این شرایط ، از ولوهای یکطرفه (Check Valve) استفاده میشود که وظیفه اصلی آنها... توضیحات بیشتر