کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: کنترل ولو،تعمیرولو

کنترل ولو کلاس ۱۵۰۰

کنترل ولو کلاس ۱۵۰۰

گزارشی از تعمیر کنترل ولو کلاس ۱۵۰۰ کنترل ولو-تعمیر ولو وزن این ولو بالغ بر ۱۲۸۸ کیلوگرم می باشد و به دلیل کارکرد زیاد – ۵۰سال – و وجود شی خارجی در این ولو تمام قسمتهای این ولو بجز actuator دچار آسیب شدید شده بود. تعمیر اساسی  ولو بالا  بیش از ۵۰ روز طول کشید. تعمیر ولو-کنترل… توضیحات بیشتر