کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: Butterfly Valve

باترفلای ولو |Butterfly Valve

باترفلای ولو |Butterfly Valve

یکی از ساده­ ترین شیرهای که در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد شیر پروانه ایی (Butterfly valve ) است که ساختمان آنها متشکل از یک بدنه معمولی و یک صفحه مدور که تقریبا در وسط قرار دارد می باشد. این صفحه حول میله ای در حدود ۹۰ درجه می گردد و بوسیله اهرمی به قسمت حرکت دهنده شیر وصل می باشد. این محرک می تواند دس