کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: cavitation

پدیده کاویتاسیون( cavitation )

پدیده کاویتاسیون( cavitation )

پدیده کاویتاسیون( cavitation ) : بيشتر ماشين‏ها نقاط ضعفي دارند که مي‏توان آنها را پاشنه آشيل  ماشين‏ها دانست. پاشنه آشيل پمپ‏ها (به ويژه پمپ‏هاي گريز از مرکز) قسمت مکش آنهاست. اگر شرايط بهره برداري از سيستم به گونه‏اي باشد که سيال مورد انتقال به شکل مايع به دهانه پمپ برسد، پمپ در انتقال مايع به… توضیحات بیشتر