کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: CONTROL VALVE

کنترل ولو | CONTROL VALVE

کنترل ولو | CONTROL VALVE وقتی هدف کنترل اتوماتیک فلو ، فشار ، دما و سطح و ... باشد از کنترل ولو استفاده می گردد. در این نوع ولو عمل تنظیم سیال به جای اینکه توسط اپراتور یا هندویل انجام پذیرد ،‌ توسط سیستم کنترل و با استفاده از   اکچویتر ( Actuator)   انجام... توضیحات بیشتر